Tüzük

BULDUK KASABASI CENAZE VE DAYANIŞMA FONU

TÜZÜK

Bulduk Kasabası kültür ve yardimlaşma derneği 2010 yılında yaptığı genel kongresinde; Bulduk Kasabası cenaze fonu´nun kurulmasını ve yönetim kurulunu oluşturup faaliyette geçmesini, üye kaydının başlanmasına karar vermiştir.

AMACI:

Bulduk Kasabası cenaze fonu aşağıda belirtilen koşulları yerine getiren hemşerilerimizin Danimarka'da vefatları halinde cenazelerin Türkiye´ye naklini sağlamak amacıyla kurulmuş bir yardımlaşma fonudur. Bulduk Kasabası fonumuz, herhangi bir partiye bağlı değildir, amacına uygun her türlü faaliyetleri destekler, bu yönde resmi özel kurumlarla işbirliği yapar, insanlar arasında inanç, dil, ırk, renk ve milliyet ayrımı gözetmeden, insanların kardeşçe bir arada mutlu yaşamasını savunur ve buna hizmet eder.


ÜYELIK:

- Fonumuzun, tüzük ve amacını, genel insan hak ve özgürlüklerini, demokratik ilkeleri benimseyen, ve genel kurulda belirlenen üyelik aidatını ödeyen herkes derneğe üye olabilir.

- Kuruluşlar ve isteyenler seçme seçilme hakkı olmadan gönüllü bağışta bulunarak destek üye olabilirler. Üyelik talebi yönetim kuruluna yapılır. Üyelik aidat miktarı senelik 100,- DKR olarak belirlenmiştir

Üyeliğin sona ermesi: ölüm, yazılı istifa veya üyelik aidatını, tanınan süre ardından ödemediği taktirde, üyelikten kendiliğinden düşmüş sayılır.

- Genel kurulda seçme ve seçilme hakkına sahip olmak için, aidatların olağan genel kuruldan en az 14 gün önceden ödenmesi gerekir.

- Danimarka´da ikamet eden her Bulduklu ve yöre insani üye olabilir
- Üyelik aidat miktarı senelik 100,- DKR olarak belirlenmiştir
- Herhangi bir üyemizin doğduğu çocuğu, doğumunda 15 gün sonra üye kayıt işlemi yapıldıktan sonra, her türlü sorumluluk fonumuza aitdir.
- Danimarka´da defin edilecek kişinin, defin ve 20 yıllık mezar ücreti karsılanır.
- Danimarka´da ikamet eden üyemizin, ailesi ve çocukları DANIMARKA´da geçici kaldıklarında fonumuza üye olma durumlarında fonumuzun her türlü haklarından faydalanabilir.

YÖNETIM KURULU:

- 5 asil ve 2 yedek üyeden oluşuyor.
- Boşalan yönetim kurulu üyesinin yerine, yedek listeden sıraya göre biri seçilir
- Yönetim kurulu seçimi iki yılda bir yapılacaktır.


MALİ RAPOR:

Mali yıl, fonumuzun tüm gelir gider ve malvarlığını içeren yıllık hesap, olağan genel kuruldan önce derneğin muhasebecisi tarafından onaylanmış olarak genel-kurula sunulur.

- Resmi makamlar şart koştuğu taktirde, dernek hesapları ayrıca yetkili/kayıtlı bir muhasebeciye de onaylatılır.
- Bankadan para çekme ve yapılacak harcamlarda en az 3 kişinin onayı gerekir.
- Fonumuz, vefat eden şahsın birinci derece yakınına refakat için 1 uçak bileti refakat yardımı yapar.